งานเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 2 – “พลิกวิกฤตเป็นโอกาสปฏิรูปการเรียนการสอน แม้โรงเรียนยังต้องล็อกดาวน์”

กสศ. ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 2 “พลิกวิกฤตเป็นโอกาสปฏิรูปการเรียนการสอน แม้โรงเรียนยังต้องล็อกดาวน์” วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.