งานเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 – “ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนไหนกำลังเจอปัญหาการเรียนรู้ถดถอย วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19”