สพฐ. – กสศ. จับมือ ภาคีเครือข่ายสร้างความเชื่อมั่น ร่วมขับเคลื่อน โรงเรียน TSQP ยืนยัน แม้จบโครงการ ‘โรงเรียนพัฒนาตนเอง’ ต้องได้ไปต่อ