แนะนำหนังสือ Home-Based Learning: Handbook by Tonkla School

หนังสือที่ผู้ปกครองน่าจะหลงรักกันถ้วนหน้า เพราะ Home-Based Learning: Handbook by Tonkla School รวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย มีทิปน่าสนใจในการแปลงบ้านให้เป็นสถานที่เรียนรู้โดยเข้าใจข้อจำกัดของผู้ปกครอง โดดเด่นสุดคือเนื้อหาตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ที่แนะนำกิจกรรมแสนสนุกแต่ทำได้จริง เช่น แยกเมล็ดถั่ว, ไฟฉายหาของ, สายลับหลบเลเซอร์ เป็นต้น

เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองหยิบมาศึกษา ก่อนจะนำเทคนิคและกิจกรรมที่ได้ไปปรับใช้กับลูก ๆ รับรองว่าสนุกกันได้ทั้งบ้าน เผลอ ๆ คุณพ่อคุณแม่จะหลงเสน่ห์กิจกรรมเหล่านี้มากกว่าลูก ๆ อีก