เด็ก ๆ จะกลับไปเรียนในเทอมนี้ได้หรือเปล่า? เงี่ยหูฟังแนวทางจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC)