ห่วงหยุดเรียนกลางคัน มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐขยายโครงการ Bridge เพื่อช่วยปรับพื้นฐาน หลังพบผลกระทบจาก โควิด-19 ทำเด็กจบ ม.ปลายไม่พร้อมด้านวิชาการเพิ่มขึ้น