ส่องกลยุทธ์รัฐบาลอังกฤษ ช่วยฟื้นความรู้เด็กที่หายไปช่วงปิดโรงเรียนเพราะโควิด-19