นวัตกรรม iSEE เพื่อความเสมอภาคที่ไม่ใช่แค่ตัวเงิน มุ่งขยายการมีส่วนร่วมคือกุญแจสร้างการเปลี่ยนแปลง