คู่มือการสอนกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา (ฉบับผู้ปกครอง)

หนังสือที่แค่พลิกอ่านก็ชวนให้นึกขยับอิริยาบถของร่างกายแล้ว คู่มือเล่มนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยตั้งใจสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากการสร้างสุขภาวะให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ยิ่งเด็กได้ขยับตัว จะยิ่งเกิดการใช้และเผาผลาญพลังงาน เมื่อกล้ามเนื้อทุกส่วนขยับอย่างกระฉับกระเฉง จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี อันนำไปสู่สุขภาวะองค์รวมที่ดีนั่นเอง

เล่มนี้แนะนำให้ผู้ปกครองเปิดอ่านและทดลองออกกำลังกายตามคำแนะนำในเล่มก่อน จากนั้นค่อยชักชวนให้เด็ก ๆ มาขยับไปด้วยกัน เน้นที่การได้ทำกิจกรรมด้วยกัน หากเด็ก ๆ ยังทำไม่คล่องก็ไม่เป็นไร เพียงแค่ได้ขยับก็พัฒนาสมรรถภาพไปอีกขั้นแล้ว